BIERNAT ARCHITEKCI

ul. Starowiejska 14/7

81-356 Gdynia, PL

+48 58 7607030

biuro@biernatarchitekci.pl

Projektowanie architektoniczne oraz doradztwo związane z projektowaniem budowlanym, urbanistycznym i kształtowaniem krajobrazu:

 

  • sporządzanie wielobranżowych projektów obiektów budowlanych (przygotowanie dokumentacji we wszystkich fazach projektowania - założenia, analizy, koncepcje, projekty wstępne, budowlane i wykonawcze) oraz koordynacja prac projektowych,

  • uzyskiwanie wymaganych prawem uzgodnień, opinii i pozwoleń, a także dokumentów i in. opracowań poprzedzających projektowanie (warunki zabudowy, warunki techniczne, mapy, badania, inwentaryzacje, ekspertyzy, operaty, raporty, prognozy i in.),

  • reprezentowanie klientów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, podmiotami i jednostkami organizacyjnymi, jak zarządcy i operatorzy infrastruktury technicznej, a także przed innymi interesariuszami inwestycji,

  • doradztwo w procesie budowlanym oraz techniczne,

  • sprawowanie nadzorów autorskich na budowach.
     

Realizacja zamówień inwestorów, generalnych wykonawców, innych jednostek projektowania, a także podmiotów pośredniczących w obrocie nieruchomościami. 

 

Obsługa inwestycji w Gdyni, Trójmieście, regionie pomorskim, a także na terenie całego kraju.

OFERTA

O FIRMIE

Wizytówka BIERNAT ARCHITEKCI w wersji do druku

Uwaga - do odczytu plików możesz potrzebować Adobe Reader

 
 
BIERNAT ARCHITEKCI